עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

עיכוב גירוש של עובדים זרים מישראל

כיצד ניתן לבצע עיכוב גירוש של עובדים זרים מישראל

עובדים זרים בישראל אמורים להגיע לישראל לתקופה קצובה ומוגדרת בהתאם לאשרה שלהם מבחינת משרד הפנים ואין שום אפשרות להשאירם בארץ לעד.

עם זאת, יש מקרים בהם מוארכת האשרה של הזר מסיבות הקשורות במעסיק שלו או מסיבות אובייקטיביות חיצוניות או ובמקרים קיצוניים – מסיבות הקשורות בעובד הזר עצמו.

במקרה של עובדות סיעוד עבור חולים וקשישים למשל, ניתן לבקש הארכה מסיבות הומניטריות של אשרת העובד, במקרה בו נוצר צורך הומניטרי חריג בהשארת עובד זה.

הדבר מתבצע על ידי הגשת בקשה להארכה לועדת ערר מיוחדת של רשות האוכלוסין ואם ועדה זו דוחה את הבקשה – בהגשת ערר לבית הדין לעררים. סיבה הומניטרית מיוחדת להשארות עובדת סיעוד יכולה להיות קשר מיוחד בין העובד למעסיק, חוסר יכולת למצוא עובד מתאים אחר בשל נסיבות עולמיות (כמו למשל מלחמה אזורית באזורנו), פערי שפה ביחס לעובדים אחרים ועוד.

במקרים אחרים, למשל במקרה של עובדי בניין, תעשייה, חקלאות וכיו"ב, לעתים ניתן לבקש הארכות לאשרה בשל נסיבות אובייקטיביות – למשל חוסר יכולת להשיג עובדים אחרים בענפים הסובלים ממיעוט ידיים עובדות.

רבים מה"עובדים הזרים" כפי שהם מוכרים בישראל הם אנשים שהגיעו ארצה כתיירים או שלא בדרך חוקית (למשל, דרך מדבר סיני) והגישו בקשה למקלט מדיני בישראל. הם אינם עובדים זרים בהגדרה החוקית של רשות האוכלוסין וההגירה אך מתפקדים ככאלה בפועל במגוון ענפים, בצורה חוקית.

האשרה הניתנת להם היא אשרה הניתנת למבקשי מקלט, בשונה מ"פליט" שהוא מעמד מוכר באופן בינלאומי – שבישראל לרוב משמעו מתן תעודת זהות ישראלית במעמד תושב ארעי, אשרה א/5. עובדים אלה לרוב "מאריכים" את שהותם בארץ באמצעות המשך הליכים משפטיים – בניסיון לטעון כנגד ההחלטות שאינם פליטים ובחלק מהמקרים, הדבר יצלח – למשל אם באמת יש חשש ממשי מחזרה למדינת המוצא.

בשנים האחרונות התפרסמו מספר פסקי דין למשל שעסקו במגיעים מאפריקה שיש להם נטיות הומוסקסואליות והסכנה שהדבר מהווה מבחינתם בחזרה לארצם כסיבה למתן היתר מטעם בתי המשפט להשאר בארץ, על אף שבקשות המקלט של אותם זרים – נדחו.

בשורה התחתונה, לכל מקרה של אשרה והארכת אשרה צריך להכין אסטרטגיה שלמה שונה שמתייחסת לכלל הנסיבות האובייקטיביות שקשורות במבקש. עו"ד אלירן בללי מנוסה מאוד במיפוי הצורך בהשארת עובדים זרים באשרות זמניות כאלה ואחרות מעבר לחוק היבש, בבקשות הומניטריות ובבקשות אחרות – לעתים לצרכי קידום הליך מדורג למתן מעמד עבור בן זוג זר – שהוא גם עובד זר למשל ועוד; עו"ד אלירן בללי בודק את הצורך של העובד הזר, מעסיקו וכל אדם הקשור בבקשה ומסייע בבניית אסטרטגיה ארוכת טווח להשארת אותו אדם בארץ – כל זמן שהוא נזקק לכך.

רוצים לקבל את הליווי המקצועי הצמוד הטוב ביותר ? בואו נדבר.

Call Now Button