עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

הסדרת מעמד בן זוג זר

הסדרת מעמד בן זוג זר היא הליך מורכב, הדורש התמודדות עם בירוקרטיה מורכבת ודרישות רבות. כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה של ההליך, מומלץ להיעזר בעורך דין הגירה.

עורך דין הסדרת מעמד אלירן בללי – מומחה מוביל בתהליך הסדרת מעמד בישראל.

הסדרת מעמד בן זוג זר – בישראל ישנם זוגות רבים אשר מורכבים מנתין זר או נתינה זרה ואזרח ישראלי. זוגות רבים נמצאים במצב זה, נשואים או לאו – ואינם מודעים לכך כי קיימת לזר/ה אפשרות לקבל מעמד חוקי בישראל.

בני זוג הנמצאים במצב זה ומנהלים משק בית משותף זכאים לקבל אשרת עבודה ושהייה (בשלב ראשון), במסגרת הליך מדורג לקבלת מעמד ישראלי קבוע – כל זאת בכדי שיוכלו לחיות יחד בישראל בצורה חוקית. 

"ידועים בציבור" הינו מונח השייך לדיני משפחה ואינו רלוונטי בכלל לשאלת קבלת המעמד. מדינת ישראל הסדירה את ההליך לנשואים וללא נשואים. ישנם מקרים בהם בני זוג בחרו שלא להינשא מרצונם או משום שאין להם אפשרות חוקית להינשא מכל סיבה. מקרים אלו של בני זוג נפוצים מאוד במצבים בהם אחד מבני הזוג לא יכול לצאת מישראל – מסיבות מגוונות, כשבני הזוג אינם בני אותה דת; או לחילופין – כשבני הזוג הינם מאותו מין.

לצורך הסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים לרבות מקרים בהם מדובר על בני זוג מאותו המין, נדרשים בני הזוג לעמוד בשני תנאים מבחינת רשות האוכלוסין וההגירה, שהיא שלוחה של משרד הפנים:

 • קשר זוגי אמיתי וכן.
 • מרכז החיים המשותף שלהם הוא בישראל.
 • הגשת מסמכי סף ממדינת המוצא של בן הזוג הזר/ה – יחד עם מסמכים רבים הקשורים במגורים בישראל. 

מכאן ניתן לראות כי גם בני זוג מאותו המין, זכאים לכך שבן זוגם הזר יקבל מעמד חוקי בישראל. אך יחד עם זאת יש הבדלים מרכזיים בין הנוהל על זוגות נשואים (נוהל מספר 5.2.0008 של רשות האוכלוסין וההגירה) באופן רשמי לבין בני זוג אשר נחשבים מנהלים קשר זוגי ואינם נשואים (נוהל מספר 5.2.0009 של הרשות).

הליך מדורג הינו הליך שסיומו באופן גורף אורך שנים ארוכות; "על הנייר" נשואים יכולים לסיים את ההליך תוך 5 שנים (בקבלת מעמד קבע/אזרחות, בתלות בידיעת עברית של הזר); ולא נשואים – תוך 7 שנים. בהליך המדורג, מקבל הזר/ה אשרת שהייה ועבודה בישראל (עובד זר- אשרה מסוג ב/1) ורשיונות לישיבת ארעי (הידועים כ"תושב ארעי" – אשרה מסוג א/5). בסיום ההליך, יכול הזר לבקש אזרחות – אם הוא עומד בתנאי סעיף 5 לחוק האזרחות – "ידיעת מה של השפה העברית" או רשיון לישיבת קבע. תושב קבע בישראל יכול להנות מכל הזכויות מהם נהנה אזרח ישראלי, פרט לנשיאת דרכון ישראלי (הוא יכול לקבל מסמכי נסיעה אחרים) והזכות להשתתף בבחירות לכנסת (הוא רשאי להצביע בבחירות המקומיות). אזרחות היא מעמד שלא ניתן לבטלו במדינת ישראל אלא במקרים חריגים – בניגוד לתושבות, גם קבע, שניתנת לביטול במקרים פחות חריגים (אך גם, לעתים רחוקות מאוד). 

הגשת בקשה לקבלת מעמד מכוח זוגיות עם בן זוג בעל אזרחות ישראלית או תושב קבע

בישראל ישנם ישראלים רבים אשר נמצאים בזוגיות עם תושבים זרים ורוצים להמשיך ולקיים את התא המשפחתי במדינת ישראל. לשם כך, הם נדרשים להגיש בקשה עבור בן הזוג הזר לקבלת מעמד. את הבקשה הם נדרשים להגיש בצירוף מסמכים ותעודות אשר נדרשים לצורך הגשת הבקשה והסדרת המעמד. הבקשה מוגשת באופן מקוון ולאחר מכן נערכים מפגשים בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה הסמוכה למקום המגורים להצעת המסמכים וראיונות לבחינת כנות הקשר בידי עובדי רשות האוכלוסין וההגירה. 

כל טיפול בבקשה מסוג זה מחייב תשלום אגרה שמשתנה מדי שנה (בסביבות 1,000 ש"ח) ומסמכים בשפות זרות, מלבד ערבית, מחייבים תרגום ואימות נוטריוני וחותמת אפוסטים ממדינת המוצא של הזר/ה(אפוסטיל הינו חותמת אימות ממדינת המוצא של כל זר – חותמת זו משמעה שהמסמך הוא אותנטי). 

המעמד אשר ניתן לבני הזוג הזרים משתנה בהתאם למדינת המוצא ולנוהל הרלוונטי. בנוהל נשואים למשל, ניתן לקבל תעודת זהות זמנית לאחר חצי שנה בשהות באשרת עובד זר. בנוהל חיים משותפים לשאינם נשואים – אותה האשרה ניתנת רק לאחר 3 שנים באשרת עובד זר.

המשרד בניהולו של עורך דין אלירן בללי מלווה את לקוחותיו בכל שלבי ההליך, לרבות בדיקת המסמכים הנדרשים, מתן רשימה מסודרת, הגשת הבקשה לקבלת המעמד בישראל באופן מקוון וליווי למפגשים וראיונות.

הליך מדורג לבני זוג נשואים

הליך מדורג לבני זוג נשואים הוא הליך המאפשר לבן זוג זר של אזרח ישראלי לקבל מעמד בישראל. ההליך מורכב משלושה שלבים, כאשר בכל שלב יש לעמוד בדרישות מסוימות.

שלב ראשון

בשלב הראשון, על בן הזוג הזר להגיש בקשה לאשרת ב/1 כללי, המהווה אשרת עבודה ושהייה בישראל לתקופה של שנתיים.

כדי להגיש את הבקשה, על בן הזוג הזר להציג את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות ישראלית של בן הזוג הישראלי
 • תעודת נישואין או ידועים בציבור
 • אישור על הגעה לישראל
 • תעודת לידה
 • תעודת חסינות או רישיון נהיגה בינלאומי
 • צילום פספורט
 • אישור על תשלום אגרה

שלב שני

בשלב השני, על בן הזוג הזר להוכיח את כנות הקשר שלו עם בן הזוג הישראלי. לשם כך, עליו להציג את המסמכים הבאים:

 • תמונות משותפות של בני הזוג
 • מכתבים או הודעות אלקטרוניות משותפות
 • עדויות של חברים או בני משפחה

אם רשות האוכלוסין וההגירה תמצא כי כנות הקשר הוכחה, היא תיתן לבן הזוג הזר אשרת ב/1 כללי לתקופה נוספת של שנתיים.

שלב שלישי

בשלב השלישי, על בן הזוג הזר להגיש בקשה לאשרת תושבות קבע בישראל.

כדי להגיש את הבקשה, על בן הזוג הזר להציג את המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות ישראלית של בן הזוג הישראלי
 • תעודת נישואין או ידועים בציבור
 • אישור על שהייה בישראל לתקופה של ארבע שנים
 • תעודת לידה
 • תעודת חסינות או רישיון נהיגה בינלאומי
 • צילום פספורט
 • אישור על תשלום אגרה

אם רשות האוכלוסין וההגירה תאשר את הבקשה, היא תיתן לבן הזוג הזר תושבות קבע בישראל.

Call Now Button