עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

הסדרת מעמד בהליך מדורג במקרה של קשר לא-יחידני

הסדרת מעמד בהליך מדורג במקרה של קשר לא-יחידני – טיפול בהפסקת הליך מדורג במקרה של טענה לילדים מחוץ לנישואין

החוק בישראל קובע כי נישואין ליותר מאדם אחד הינם עבירה פלילית, גם בהנתן נסיבות מקלות כאלה ואחרות הנוגעות לאותן נישואין, למשל:

  1. מקרים בהם אחד מבני הזוג עגון – יש מדינות רבות בעולם שבהם לא ניתן להתגרש ללא הסכמת שני הצדדים.
  2. מקרים בהם ישנו איסור גירושין במדינה – קיים במדינות מסוימות בהן הדת הנפוצה הינה נצרות קתולית למשל, ששם אין גירושין (ניתן למשל לפתוח בהליך של התרת נישואין או התכחשות להם).
  3. מקרים בהם בן/ת הזוג נעלמ/ה לבלי שוב בארוע דרמטי כללי כגון מלחמה גדולה. ארועים מעין אלה התרחשו רבות במלחמת העולם השנייה למשל, שם רבים איבדו קשר עם בני ובנות זוגם, הניחו כי מתו – ולעתים אחרי שנים רבות, גילו כי בן/ת הזוג שרד במדינה אחרת וכי לא ניתן היה לאתרו/ה.

דרישת רשות האוכלוסין וההגירה, גם ללא אישום או הרשעה פליליים בביגמיה/פוליגמיה (ריבוי נישואין) שהיא כאמור עבירה פלילית, הינה לקיום קשר יחידני בהליך מדורג. הכוונה היא למצב בו המבקש/ת הישראלי/ת אינו/ה נשוי/ה ליותר מאחד/ת וגם המוזמן/ת שעבורו מתבקשת הבקשה כדי לתת לו היתר או אשרה, אינו נשוי/ה לאחר.

בדת המוסלמית ואף בשטחים (וברוב מדינות ערב), אין שום מניעה חוקית שגבר ינשא למספר נשים, עד 4, כמקובל באסלאם.

הבעיה נעוצה בכך שרבים מן המבקשים הישראלים, אינם מודעים להגבלה הזאת של משרד הפנים בכלל ומניחים כי הדבר לא ישפיע על קיום הליך מדורג עם אשה תושבת שטחים.

עורך דין הגירה אלירן בללי מטפל בהצלחה במקרים רבים הקשורים לטענות רשות האוכלוסין וההגירה לנישואי פוליגמיה בהליך מדורג. המקרה הטיפוסי ביותר הוא כשהישראלי מתחתן "ללא רישום" (נישואין מוסלמים מבחינה שרעית ניתן לקיים בהסכמה בין שניים ואין צורך באישור, האישור מרשות מוסמכת כגון "קאדי" או פוסק שרעי אחר, או בית דין שרעי – הוא רק לצרכי רישום!) עם אשה נוספת לאחר נישואיו לתושבת שטחים והדבר מבחינת רשות האוכלוסין מחייב שלילת היתר או אפילו מעמד ישראלי במקרים של נשים "ותיקות" מהשטחים, שזכו לקבל אשרה א/5 למשל בשל אותם נישואים. הנישואים לרוב מתגלים כשהאשה השנייה מתעקשת על רישום אבהות לילדים שנולדו.

מקרים נוספים הינם למשל במצב בו בן זוג מהשטחים מתחתן עם ישראלית לאחר שהתגרש מתושבת שטחים שלה היה נשוי קודם ורשות האוכלוסין טוענת שלא התגרש "באמת" בכל מיני טענות, כמו למשל היוולדם של ילדים מאשה קודמת לאחר הנישואין לישראלית (ניתן לקשר פה להצלחת המשרד הנושא). לרוב מדובר בטענות שווא שמטרתן למנוע מאותו תושב לקבל אשרה ישראלית.

עורך דין אלירן בללי מייצג בהצלחה במקרים של הסדרת מעמד בהליך מדורג במקרה של קשר לא-יחידני לקוחות רבים לגביהם נטען שאחד מבני הזוג אינו מקיים קשר יחידני או התחתן עם אחרת במטרה למנוע שלילת מעמד/היתר ישראלי מאותם לקוחות תוך עמידה על זכויותיהם ושימור מצבם הקיים באמצעות מערכת בתי הדין והמשפט. 

Call Now Button