עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

אשרה א5 – תושב ארעי

אשרה א5 – תושב ארעי – היא אשרה המאפשרת "רשיון לישיבת ארעי", או בפשטות תושבות זמנית חוקית בארץ.

אשרה א5 ניתנת לרוב במסגרת הליך מדורג מול רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים (ניתן לקרוא במאמר אחר באתר על זה) בין בני זוג כשאחד מבני הזוג ישראלי והוא מבקש להסדיר מעמד ישראלי קבוע לבן/ת זוגו הזר/ה. האשרה מאפשרת לבן הזוג הזר את רוב הזכויות הניתנות לאזרח/תושב ישראלי במובן של להרשם ולקבל קצבאות ביטוח לאומי, להרשם ללימודי נהיגה, להחזיק רשיון נהיגה ישראלי, להוציא תעודת מסע ישראלית המאפשרת יציאה לחו"ל דרך מעברי גבול ישראלים (בעבר ידועה בשם "לסה פסה", בנתב"ג למשל אך גם במעבר טאבה או בספינת נופש הנוסעת לחו"ל וכדומה), לקבל שרותי קופת חולים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ועוד.

ישנו עוד ציבור המחזיק באשרה א5 ואלה הם פליטים מוכרים במדינת ישראל או כאלה שקיבלו את האשרה מכח החלטות הומניטריות מיוחדות, למשל יוצאי דרפור שבסודן (קרבנות רצח עם מוכר) שהגיעו ארצה לאחר שנים רבות מהגעתם ארצה ובעמידה בתנאים מסוימים לעניין מועד הגשת בקשת בקשת מקלט פרטנית; וכאלה המצויים בהליך מדורג מזה שנים אך שנאלצים "להסתפק" באשרת א5 בשל חוק "הוראת השעה לחוק האזרחות" המגביל בני זוג של ישראלים שהינם במקור תושבי שטחים מלקבל אשרת א5 במסגרת זמנים "רגילה" של ההליך המדורג. עם זאת, בשנה האחרונה הוחלט על מתן אשרת א5 לנשים תושבות שטחים בהליך מדורג אם יש להן ותק של 10 שנים בהליך המדורג מעל גיל 40 (ואם ביקשו – עורך דין אלירן בללי הגיש בקשות רבות בנושא שנענו בחיוב על-ידי משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה ויש לו לקוחות רבות שנהנות מתעודת זהות ראשונה כבר בגיל 40 ולא מאוחר מכך). לגברים תושבי שטחים תנאי הגיל הוא מעל 50 (עדיין – יש לעקוב אחרי השינויים החקיקתיים כל הזמן) ותנאי הותק (10 שנים בהליך מדורג) זהה.

במסגרת הליך מדורג סטנדרטי של בני זוג נשואים, אשרה א5 ניתנת החל מחצי שנה/שנה לאחר כניסה להליך המדורג לאחר הגשת בקשה להסדרת מעמד עבור בן הזוג הזר לרשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים). הגשת הבקשה כוללת הגשת מסמכים רבים ועורך דין אלירן בללי מתמחה בסיוע להגשת בקשות אלה ובהסדרת מעמד בדרך הנכונה ביותר עבור כל לקוח. לאחריה נערכים ללקוחות המשרד פגישות במשרד הפנים הכוללות הצגת ובדיקת מסמכי המקור שהוגשו במסגרת הבקשה באופן מקוון על-ידי עורך דין אלירן בללי וראיונות כנות קשר. במסגרת הליך מדורג של בני זוג שאינם נשואים, אשרה א5 ניתנת לאחר 3 שנים. עם זאת, לעורך דין אלירן בללי נסיון רב בהגשת בקשות לקיצור שלבי ההליך המדורג ומעבר בין נהלי רשות האוכלוסין וההגירה במקרה ובני הזוג החלו את הקשר ביניהם כבני זוג לא נשואים ולאחר זמן החליטו להתחתן.

במסגרת חידוש אשרה א5 נדרשים בני זוג לחתום על תצהיר בפני עורך דין ולספק בכל חידוש (מדי שנה ובמקרים חריגים – רק פעם בשנתיים) סט מסמכים המכונה על ידי פקידי רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) "מסמכי מרכז חיים". לא מדובר בכל המסמכים שמוגשים בפתיחת הליך מדורג, אך מדובר בכל המסמכים המעידים שבני הזוג מנהלים את מרכז חייהם בישראל ולא במדינה אחרת כלשהי, כמו למשל חשבונות של הבית בו גרים בני הזוג, מכתבים ממכרים וחברים ישראלים שמעידים שהם גרים בארץ ועוד ועוד. עורך דין אלירן בללי מנוסה ב"סידור" חידושי אשרה א5 ברמת המסמכים והפגישה. בחלק מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) נהוג גם לערוך "ראיון כנות קשר" בכל חידוש של אשרה א5.

עורך דין אלירן בללי מנוסה מאוד בהכנה לראיונות כנות קשר ויכול להסביר ללקוחותיו מראש מה יבקשו כנראה פקידי רשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) לדעת, טרם עריכת הראיון. ראיון כנות הקשר הוא תנאי חשוב מאוד לקבלת אשרה א5 ולכניסה להליך מדורג בכלל ומספר מועט אפילו של "אי-דיוקים" או טעויות בראיון עלול להוביל לשלילת האשרה או לאי-הכנסת בן/ת הזוג הזר/ה להליך מדורג לקבלת מעמד ישראלי קבוע בכלל. לכן חשוב לפנות לעו"ד הגירה/אשרות מנוסה כעו"ד אלירן בללי להכנה לראיונות אלה ולבדיקת המסמכים טרם הגשת הבקשה בכלל ובכל חידוש של אשרה מסוג א/5 (וגם לאימות חתימה על תצהירים שמוגשים במסגרת החידוש לרשות האוכלוסין וההגירה כמובן).

Call Now Button