עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

אשרת עבודה בישראל

אשרת עבודה בישראל היא מעמד זמני שניתן לעובדים זרים שמגיעים לישראל לעבודה בתחומים שונים – אך לא רק. בבסיס מדובר ברשיון "עובד זר", אשרה מסוג ב/1, שמשרד הפנים מנפיק לעובדים זרים וגם לאנשים שמצויים בתחילת הליך מדורג טרם קבלת תעודת זהות זמנית ראשונה עבור הזר/ה, שמנסה לקבל מעמד בארץ מכח זוגיותו עם ישראלי/ת.

באשרה זו יש מספר חלוקות רב ומקרים מיוחדים רבים. ברוב המקרים, ב/1 הינו רשיון עובד זר שניתן לעובדים בתחום מוגדר ומסוים ומשמש אותם לעבודה בתחום המוגדר שהוקצה להם, לזמן מוגבל. למשל, אשרת עבודה לעובד זר בישראל בתחום הבניין – מחייבת אותו לעבוד בבניין, כי כך מוגדר ברשיונו; וכך גם למשל במקרה של עובדות סיעוד זרות המטפלות בנכים וקשישים ובחקלאות.

במקרה של עובדים זרים בסיעוד קיימת תקופת זמן מוגבלת בה מותר להם לעבוד בארץ ומוטלות עליהם מגבלות נוספות לעניין השהות שלהם בארץ – הם מוגבלים לעבודה באזור עבודה מסוים בו הם נרשמו לעבוד בראשית עבודתם למשל ויש 3 אזורים מוגדרים שהם נרשמים להם בהגעתם – הם לא יכולים לעבור בין אזור לאזור גם במקרה של מות מטופל למשל. מעבר לכך, אסור לעובדת זרה ללדת בארץ – פן תגורש. לאחר אותה תקופה (מעט פחות משש שנים) אותו עובד זר יוכל להישאר אך ורק אם תאושר למטופל/ת שלו "הארכה הומניטרית" – שניתנת במקרים חריגים ונדירים בלבד. עורך דין אלירן בללי מנוסה בהגשת בקשות להארכה הומניטרית ובקבלת צווי ביניים למניעת גירוש מטפלות כאלה ואחרות, במקרים בהם המטופל/ת זקוק למטפל/ת ספציפי/ת ואין אפשרות להשיג מטפל/ת אחר/ת.

עובדים מהשטחים אינם נחשבים עובדים זרים. טרם פרוץ המלחמה בעזה בשביעי באוקטובר, עובדים מהשטחים קיבלו אישור עבודה בארץ מרשויות צה"ל ולא ממשרד הפנים – שכן באופן כללי, הטיפול בתושבי שטחים מסור לצה"ל מכח קיומו של המנהל האזרחי בצה"ל (המנהל בשגרה את החיים האזרחיים בגדה מעבר לסמכויות הרשות הפלסטינית ובשיתוף פעולה עימה לעניין אשרות שהייה בארץ). כיום מוטל סגר, אך מצב זה נתון לשינוי תדיר וכדאי לעקוב אחר המתרחש כל הזמן בהקשר אישורי עבודה לתושבי שטחים – שניתן לקבל בתחומים רבים לפי מכסה מספרית כללית – בבניין למשל טרם המלחמה הועסקו עשרות אלפי תושבי שטחים בתחום זה לפי מכסה כללית, בחקלאות, בתעשייה, במלונאות ועוד. סביר להניח שכשיירגעו הרוחות ותפחת הלחימה, מדינת ישראל תאפשר אישורי עבודה לתושבי שטחים. עורך דין אלירן בללי מנוסה מאוד בייצוג מעסיקים המבקשים להעסיק תושבי שטחים בעסקיהם ובקבלת רשיונות למעסיק ולעובד (זה הליך דו-שלבי, שכן גם המעסיק חייב להשיג רשיון להעסיק את העובד – ולא רק העובד מחויב באישור עבודה).

מעבר לכך יש תחומים חריגים אחרים בהם ניתן לקבל בארץ אשרת עבודה שקשורים בעובדים זרים "מומחים". מדובר בעובדים ששכרם הינו כפול מהשכר הממוצע במשק או גבוה מכך ולרוב נדרשים בענפי תעשייה שונים כגון בהייטק, שפים במסעדות ספציפיות – למשל שפים אסיאתיים במסעדות סושי נחשבות הינם לרוב תושבים ממזרח אסיה, בדרך כלל תאילנד – שמקבלים אשרה כך ושחקנים זרים בקבוצות ספורט – לרוב כדורסל וכדורגל. כל אלה מקבלים אשרת עובד זר שמתחדשת לפי הצורך. עובד זר מומחה לרוב מוגבל בשהייה של 63 חודשים רצופים (כעובדות סיעוד) ושחקנים זרים בספורט לא, למרות שאם נשארים שנים בהרבה מן המקרים פועלים לקבלת מעמד ישראלי יציב יותר (תעודת זהות זמנית א/5 למשל). יוער שלשחקנים זרים ניתן גם לקבל אשרה עבור משפחתם לרוב, אם יש להם אשה וילדים למשל. עורך דין אלירן בללי מנוסה בהשגת רישיונות עובד זר למומחים בענפי התעשייה השונים, בהתאם למגבלות, מכיר את הנהלים הרלוונטיים של רשות האוכלוסין ומייצג בהצלחה עובדים מומחים רבים – ושחקני קבוצות כדורגל וכדורסל מהליגות הגבוהות בישראל בהקשר אשרת עבודה ושהייה שלהם (ושל בני משפחתם) בארץ.

Call Now Button