עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

אשרת כניסה לישראל מאוקראינה

אשרת כניסה לישראל מאוקראינה – מדינת ישראל ומדינת אוקראינה חתומות על הסכם דו-צדדי לפיו אזרחי שני המדינות אינם נדרשים לקבל היתר כניסה מוקדם למדינה השנייה. על פניו, אין צורך באשרת כניסה מוקדמת מאוקראינה. עם זאת, אזרחים אוקראינים רבים נעצרו בכניסה לישראל – ומאז שהחלה המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, השתדלו פקידי ביקורת הגבולות לסרב את כניסתם של כמה שיותר מאזרחי אוקראינה לישראל. יוער שלשר הפנים, שהוא האחראי על התרת כניסת זרים לישראל, יש סמכות רחבה להחליט מי נכנס לישראל ומי לא – גם אם לכאורה על פניו אותו זר לא צריך אישור כניסה מוקדם.

בראשית המלחמה ניסתה שרת הפנים אותה עת לקדם מדיניות של דחיית רוב האוקראינים שניסו להכנס וגירושם למקום ממנו הגיעו בטיסה חזור. עורך דין אלירן בללי השיג פסק דין ראשון שמוטט את רצונות השרה כשביהמ"ש המחוזי בת"א קבע שיש לאפשר כניסת אוקראינים בהתאם לאותו הסכם ולבסוף, אותו פסק דין הוביל לדחיית מתווה כניסת האוקראינים של השרה ולכניסה של יותר אוקראינים לארץ (עמ"נ 29930-03-22, רבנקו נ' רשות האוכלוסין וההגירה).

בפועל גם בימינו אנו מנסים לעתים פקידי רשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת אזרחים אוקראינים לארץ בשל ההנחה כי מדובר בכאלה שהולכים להשתקע בארץ ולא לצאת ממנה, בשל קיומה של מלחמה מתמשכת באוקראינה. כדי למנוע את עיכוב האוקראינים באופן וודאי יש לפעול לקבלת היתר מוקדם לכניסת אותו אזרח/ית אוקראיני/ת – מדובר בבקשה מוקדמת המוגשת למחלקת מרשם באזור מגורי המארח/ת של אותו אוקראיני/ת ובמסגרת אותה בקשה, מובהר לאיזה צורך מגיע האוקראיני/ת לארץ – למשל ביקור משפחה, נופש עם משפחה, נופש עם חברים וכיו"ב, מוסבר איפה ישהה אותו/ה אוקראיני/ת בזמן שהותו בארץ, איך יבלה/תבלה את שהותו/ה, מהן מקורות ההכנסה של אותו/ה נתין אוקראיני/ת (אם לאותו אדם יש מקורות הכנסה גדולים, למשל נכסי נדל"ן רבים באוקראינה או במדינות אחרות, חשבונות בנק עם יתרה גבוהה וכו' – פוחת החשש כי הוא ינסה להגר לישראל למטרות עבודה בדרך לא דרך) והכי חשוב – כרטיס טיסה חזור, למקום ממנו הגיע/ה אותו/ה אזרח/ית אוקראינה (או למקום אחר בעולם – שאינו ישראל – ושאליו מותר לו/ה להכנס).

ניתן גם להסתכן ולא לקיים הליך מוקדם שכזה באמצעות הכנת "מכתב הזמנה" לאותו אוקראיני/ת שיכלול את אותם פרטים בערך. אך אין בהכנת המכתב כדי להוות אישור מוקדם ואין בו שום בטוחה כי האוקראיני/ת יוכנס לארץ בביקורת הגבולות בנתב"ג, על אף שכאמור יש אמנה דו-צדדית בין ישראל ואוקראינה לעניין כניסת אזרחיהם אחת לשנייה ללא היתר מוקדם.

עורך דין אלירן בללי מנוסה מאוד בהליך של הזמנת תייר אוקראיני/ת מראש ומעבר להליכים המשפטיים שניהל – וגרמו בפועל לפסילת מתווה כניסת האוקראינים ולהכנסת אוקראינים ביתר קלות לארץ, עסק רבות וסייע רבות לפונים ישראלים רבים שביקשו להכניס לארצה את בני משפחותיהם וחבריהם מאוקראינה בהליך של הזמנה מוקדמת – בהצלחה רבה, ללא צורך בניהול הליך משפטי, ככל שפנו אליו קודם לכן.

Call Now Button