עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

שלילת אזרחות ישראלית

שלילת אזרחות ישראלית – ניתן לקבל אזרחות ישראלית בהתאם לחוק האזרחות בכמה דרכים: הנפוצה בהן היא מכח לידה, כלומר כשאדם נולד לאזרח/ית ישראל והוא מטבעו אזרח ישראלי; אפשר גם לקבל אזרחות ישראלית לאחר עלייה לארץ בהתאם לחוק השבות; ויש שמקבלים אזרחות ישראלית בסיומו של הליך מדורג לקבלת מעמד כשהם זרים שמנהלים חיי זוגיות עם ישראלי/ת. ישנן עוד מספר דרכים שוליות לקבלת אזרחות כמו למשל "הענקה" מידי שר הפנים במקרים מיוחדים או במקרה של אימוץ ילד זר על ידי אזרח ישראלי.

בחוק האזרחות הישראלי ישנה אפשרות לוותר על אזרחות ישראלית מכל מיני סיבות – למשל כדי לשמור על אזרחות במדינה אחרת, כשאותה מדינה נוספת לא מאפשרת לאזרחיה להיות בעלי אזרחות כפולה (ישראל כן מאפשרת). חוק האזרחות גם קובע שבכל מקרה בו אדם מוותר על אזרחותו, על המוותר להודיע על כך בכתב לשר הפנים – וכי ביטול האזרחות יכנס לתוקף רק לאחר ששר הפנים יאשר את הביטול ומאותו יום שאישר. לגבי ילדיו הקטינים של המוותר – הויתור יכנס לתוקף רק אם ההורה השני, אם הוא ישראלי, הסכים גם לויתור על האזרחות או אם אינו ישראלי; ואם לקטין מלאו 16 – רק אם הקטין עצמו הודיע בכתב על ויתור על אזרחות.

שלילת אזרחות וחוק לשלילת אזרחות ישראלית

ביטול אזרחות של אזרח ישראלי אפשרי לפי חוק האזרחות בסמכות שר הפנים במספר מקרים:

  • נאם האזרחות התקבלה כתוצאה ממידע כוזב – והיא התקבלה לפני שחלפו 3 שנים ממתן האזרחות – שר הפנים יכול לבטל אותה. למשל, אם אדם עלה לארץ כביכול והגיש מסמך שהוכח כשקרי לעניין זכאותו לחוק שבות, כלומר טען שהוא יהודי או ממוצא יהודי והוא לא.
  • אם אותו אדם עשה עבירה שיש בה הפרת אמונים למדינת ישראל, מעשה בגידה או ביצע פיגוע – יכול שר הפנים לשלול את אזרחותו, בכפוף לכך שאותו אדם לא ישאר חסר מעמד קבוע במקום אחר בעולם (למשל: ברשות הפלסטינית).

במובן זה, יש לשר הפנים ממילא סמכות לשלול אזרחות. אנו נתקלים בתקשורת רבות בטענות של חברי כנסת כאלה ואחרים על רצונם לחוקק "חוק שלילת אזרחות ישראלית" – אך הסמכות ישנה לשר הפנים בתנאים מסוימים ממילא. הכוונה היא ברבים מהמקרים "להגמיש" את הקריטריונים לשלילת אזרחות "קלה" יותר, אולי בעקבות "עבירות" לכאורה ולא מעשים של ממש.

הסמכות לשלול אזרחות מוגבלת במובן זה שנדרש מאותו אזרח ישראלי שרוצה שר הפנים לשלול את מעמדו לבדוק שלאותו אדם יש מעמד קבוע אחר במקום אחר בעולם, כלומר שהוא לא יכול להשאיר אותו חסר מעמד בכלל – גם אם הוא ביצע עבירה חמורה מאוד. שר הפנים באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה שוללים מעמד מחסרי מעמד שאינם אזרחים (למשל מחזיקי אשרה א/5 – תושב ארעי או אפילו תושבי קבע) בצורה יותר פשוטה והוכר בפסיקת בית המשפט כי מדובר במעמד שהוא פחות מאזרחות.

עורך דין אלירן בללי מייצג רבים שמעמדם נשלל (לרוב שאינו אזרחות – שכן עורך דין אלירן בללי אינו מייצג נאשמים בעבירות בטחון) וגם אזרחות – במקרים שמשרד הפנים טוען למשל ל"מידע שקרי" בנוגע לקבלת האזרחות ולקוחות המשרד טוענים כי מדובר במידע אותנטי ושהאזרחות התקבלה על בסיס מידע אמיתי והוא בעל נסיון רב בהשבת מעמד ישראלי לכאלה שמעמדם נשלל בחוסר סמכות, בצורה לא-חוקית ובנימוקים שקריים או שוליים של משרד הפנים.

Call Now Button