עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

צו ביניים

צו ביניים, צו ארעי או צו על תנאי הינם צווים שנותן בית משפט ישראלי במהלך הליך משפטי, אם הוא מוצא לנכון שיש לתת לאותו מבקש צו זמני כדי למנוע נזק בלתי-הפיך לאותו אדם או כדי לשמר מצב קיים וקודם שהוא הנושא של אותו הליך משפטי.

עורך דין להגירה ואשרות נתקל הרבה בלקוחות המבקשים להגיש הליך משפטי לבתי הדין ובתי המשפט במטרה לקבל צו ביניים כזה. המטרה בקבלת צו הביניים לרוב היא למנוע נזק בזמן אמת, כלומר למנוע מצב בו הלקוח נותר ללא אשרת שהיה חוקית בישראל או מגורש מישראל – או בסכנה אפשרית להיות מגורש מישראל, ככל שיתפס על-ידי אנשי משטרת ההגירה או משטרת ישראל (הם אינם אותו גוף).

כדי להגיש הליך משפטי בעניין אשרה או מעמד בישראל, צריך לפנות בבקשה לגוף המנהלי. הגוף המנהלי הרלוונטי הוא ברוב המקרים משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה ובמקרים קיצוניים מאוד – משרד הבטחון.

ככל שאותו הליך לא נענה – למשל, אדם שביקש לקבל אשרה עבור בת זוגו בהתאם להליך שפתח להסדרת מעמדה בארץ מכח זוגיות – ניתן לפנות לביה"ד לעררים (במקרה הזה) בערר שנקרא "ערר אי-מענה". ערר זה מטרתו לגרום למשרד הפנים לטפל בבקשה שלו – כבקשה עיקרית בו – וכבקשה משנית, ניתן לבקש בו צו ביניים, טרם ההכרעה בערר – שיאפשר לאותה בת זוג לשהות בארץ כחוק.

ישנם הליכי הסדרת מעמד שאינם כפופים לבית הדין וכיום רובם ככולם כפופים לבתי המשפט המחוזיים, לפי אזור מגורי המבקש או המקום ממנו הגיע הזר. תושבי שטחים למשל, בהגישם בקשות לקבלת מעמד שאינן בקשות "סטנדרטיות" להזמנת בן זוג זר, מחויבים לפנות בהליכיפ משפטיים לבית המשפט המחוזי בירושלים.

במקרה של סרוב כניסה של זר/ה לארץ למשל בנתב"ג, תמיד תתלווה לערר שיוגש על סרוב הכניסה בקשה לצו ביניים שמבוקש בה שהזר לא יגורש מישראל כל עוד ביה"ד לעררים לא הכריע בערר על סרוב הכניסה לארץ. הצו אינו מתבקש בהכרח לשחרור הזר/ה, אך היו מקרים, בהם גם עו"ד אלירן בללי ייצג, שכך החליט ביה"ד וכשביה"ד סרב לאפשר שחרור הזר המסורב לכניסה לארץ – התאפשר הדבר לאחר הליכי ערעור לביהמ"ש המחוזי על התעכבותו או סרובו של ביה"ד לעררים לסרב כניסה.

צווי ביניים "קריטיים" צריך לבקש במקרים בהם קיימת סכנת חיים מסרוב הכניסה לאדם לארץ או מאפשרות גירושו מחוץ לשטחי ישראל. עו"ד אלירן בללי למשל ייצג במקרה בו רשויות המדינה ניסו באופן אקטיבי לגרש אדם שגר בארץ כ-20 שנה ללא היתר (נשוי ואב לחמישה ילדים ישראלים המתגורר במרכז הארץ) לרצועת עזה למשל ומנע את גירושו לעזה באמצעות קבלת צו ארעי לשחרורו בשטחי ישראל (הם ניסו לגרש את אותו אדם בשחרורו ממעצר); עורך דין אלירן בללי החזיר גם אדם באמצעות צו מביהמ"ש המחוזי בת"א במקרה שבו גורש אדם באמצעות הסעתו לשטחים מבלי שניתנה לו על כך כל התראה.

Call Now Button