עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

צו ביניים למניעת גירוש לשטחים עבור אסיר לשעבר ועציר כיום

צו ביניים למניעת גירוש לשטחים עבור אסיר לשעבר ועציר כיום – חסר מעמד עכשווי בכל
מקום בעולם.

לפני כשנה ומחצה פנה למשרד לקוח המשרד שהיה אסיר בבית סוהר. אותו אדם חי בישראל כל חייו עם
מספר זהות ישראלי תוך שהוא יוצא ונכנס מבתי-סוהר כישראלי.

ללקוח המשרד יש מספר זהות ישראלי אבל הוא נולד בשטחי הגדה המערבית; הוא עבר לישראל בערך בגיל שנתיים, במסגרת הליך שיקום משפחתי שנעשה עבור משפחתו במנהלת השיקום במשרד הבטחון – הליך שהוא לא סיים מעולם.

עורך דין אלירן בללי מיפה את מצבו המשפטי של לקוח המשרד והבהיר לו שאין לו מעמד עכשווי לא פה – ולא
שם. לקוח המשרד הגיש באמצעות עורך דין אלירן בללי מספר בקשות שונות למשרד הפנים )רשות האוכלוסין
וההגירה( עוד בתקופת מאסרו ובסיום מאסרו, שוחרר לשטח ישראל בהתערבות ועדת מאוימים של משרד
הבטחון )גוף אחר, שאינו קשור בהכרח למנהלת השיקום – ונותן היתרים לרוב לתושבי שטחים(.


הצרה במקרהו נבעה מכך שלקוח המשרד אינו תושב שטחים. הוא מעולם לא קיבל מעמד בשטחים ובפועל
התנהל כל חייו במדינת ישראל כישראלי. מאז שחרורו וביתר שאת לאחרונה, החלה משטרת ישראל מטרידה
את לקוח המשרד בטענה כי הוא "שב"ח" – שוהה בלתי חוקי.

הוא נעצר מספר פעמים בהקשר זה והסביר לשוטרים כי הוא ישראלי וכי הוא מנהל הליך על מנת לקבל תעודת זהות. גורמי המשטרה )או אולי גורמים עלומים נוספים( הגדילו לעשות והשימו על לקוח המשרד "מניעת כניסה לארץ" מסיבות פליליות.

לקוח המשרד, עוד טרם מעצריו החלו בעניין, הגיש עתירה לביהמ"ש המחוזי בירושלים כנגד התמהמהות
רשות האוכלוסין במתן מענה לבקשתו – ובפועל, במתן תעודת זיהוי ישראלית לו )במעמד כלשהו(. בעתירה
הוסבר שלקוח המשרד הוא ממילא ישראלי – שכן בזמן אמת, נשלל מעמדו בגיל 11 – ואותה החלטה אינה
תקפה.

כעת על רשות האוכלוסין להחליט איזה מעמד קבוע או מתחדש-באופן קבוע יש לתת לו, כי ממילא אין
לו מעמד או סיכוי לקבלת מעמד בכל מקום אחר בעולם. במאמר מוסגר, יאמר כי מנסיונו של עורך דין בללי,
הרשות הפלסטינית בגדה ממילא לא הייתה נותנת לו כל מסמך מזהה – בהנתן שהם מזהים אותו כישראלי
ואולי אף מגדירים אותו כ"משתף פעולה" בעצמו בעקבות הרקע המשפחתי שלו.

לקוח המשרד נעצר בהקשר זה ביום שלישי ושוחרר ממעצר ביום רביעי מששופט המעצרים שמע את עורך דין
אלירן בללי, יחד עם הסניגור הציבורי שמונה לו והגיע למסקנה שהוא שוהה פה כחוק. הוא נעצר שוב ביום
שבת האחרון בלילה תוך שמשטרת ישראל גומרת אומר הפעם להגיש כתב אישום בעניינו בעבירת שב"ח. גם
הפעם החליט שופט המעצרים לשחררו – רק שהמשטרה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע, כלומר להשאיר אותו
במעצר כדי לערער על זיכויו בפועל.

עורך דין הגירה אלירן בללי פנה בבקשה למתן החלטה בבקשת לקוח המשרד למתן צו ביניים למניעת גירושו ומחר החלטה זו תובא בפני ביהמ"ש המחוזי, כדי לסלק את המחלוקת בעניין זכותו של לקוח המשרד לשהות בארץ.

הסיבה היחידה לעיכוב במתן ההחלטה הייתה שגם משרד הפנים אינו טוען שלקוח המשרד שוהה בישראל
שלא-כחוק, אלא רק שלוקח להם הרבה זמן לבחון את בקשתו.

בכל עניין מורכב הקשור בשהייה בארץ של חסרי מעמד פעיל או של כאלה שמעמדם שנוי במחלוקת, עורך דין
אלירן בללי מייצג את לקוחותיו בכל הערכאות בנושא בהצלחה מרובה

Call Now Button