עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

צו ביניים באישון ליל

לקוח המשרד הגיש באמצעות עורך דין אלירן בללי בקשה להיתר שהייה טעם ועדת מאוימים של המנהל האזרחי (לצה"ל); כחלק מתהליך קבלת ההיתר, התבקש לקוח המשרד להגיע לראיון באחד ממפקדות התאום והקישור בגבול הכניסה לשטחים כדי שיקבע האם הוא זכאי להיתר כזה או לא.

בניגוד לנהליו של המנהל האזרחי, לקוח המשרד הוסע לשטחים בתום הראיון ולא מסר את המידע טרם עלייתו לרכב לבא – כוחו.

עורך דין אלירן בללי קיבל טלפון מלקוחו כשהוא שוהה בשטחים, בשעה 20:00 בערך (כשהיה בביתו כבר), מקום שלטענתו קיימת סכנה לשהותו בו. עורך דין אלירן בללי הגיש עוד באותו ערב עתירה לביהמ"ש המחוזי, לשופט תורן, כנגד משרד הבטחון.

השופט התורן בביהמ"ש המחוזי הורה על התרת כניסתו של לקוח המשרד חזרה לארץ בכל מעבר גבול באופן מיידי – עקב כך, שגם לפי נהלי הצבא, היה על לקוח המשרד לקבל היתר שהייה זמני אוטומטי מהגיעו לראיון.

יוער שצו ביניים לרוב ניתן כדי "לשמר מצב קיים" ולקוח המשרד לא שהה בארץ בצורה חוקית ביום שהגיע לראיון בוועדת המאוימים – אך הדבר אינו מהווה "תרוץ" במקרים של סכנת חיים. לקוח המשרד שב עוד באותו לילה לביתו בשטחי ישראל.

Call Now Button