עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

ניתוק תושבות

ניתוק תושבות או ביטול תושבות בביטוח לאומי – הצלחה כבירה בהפיכת פסק דין של ביה"ד האזורי לעבודה על-ידי ביה"ד הארצי לעבודה.

המוסד לביטוח לאומי נוקט בגישה של ניתוק או ביטול תושבות בביטוח לאומי שאינה קשורה במעמדו האזרחי של האדם, כשהוא אזרח ישראל למשל, בכל מקרה בו משוכנעים פקידי המוסד לביטוח לאומי שישנו אזרח ישראלי או תושב ישראלי שאינו מתגורר בפועל בתחומי מדינת ישראל – ובעיקר כאשר אותם אזרחים לכאורה מתגוררים בשטחים.

רבים מתושבי ישראל הערבים מתחתנים עם בני זוג בשטחים וחלקם בשל קושי חוקי לקדם הליך מדורג (למשל: כשבן הזוג הפלסטיני צעיר מהגיל 25 לנשים או 35 לגברים ואינו יכול חוקית לקדם מתן מעמד ישראלי כתוצאה מאיחוד משפחות שכן בקשתו תידחה על הסף) עוברים לגור בשטחים או גרים בנפרד ומבקרים אחד את השני/ה. לתושבי ישראל ערבים ממילא אין שום בעיה להכנס ולצאת מהשטחים לרוב מבחינה חוקית (אלא במקרים של סכנה בטחונית זמנית) ובמקרים רבים, מקום מגוריהם המקורי – סמוך מאוד לעיר גדולה בשטחים למשל, מה שמסייע לישראלים אלו לא לעבור לשטחים.

למרות זאת, נציגי המוסד לביטוח לאומי מתמידים בנסיונותיהם לשלול תושבות בביטוח לאומי בנימוק של "נשוי/אה לתושב שטחים וחושבים שאת/ה גר איתו". במקרה זה יש להגיש תביעה לקביעת תושבות בישראל או להשבת תושבות בביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה, באזור מגורי התובע/ת לטענתו/ה. מקרה כזה הגיע למשל לייצוגי לאחר שנים רבות בו אזרחית ישראל מאחד מכפרי המשולש נשואה לתושב שטחים, ממנה יש לו ילדה אחת – והיא גרה באותו כפר אצל אימה, כדי לא לאבד את תושבותה בביטוח לאומי.

נציגי ביטוח לאומי שללו את תושבותה בביטוח לאומי עוד בשנת 2017 אך סרבו לשלוח לה "מכתב", תוך הפנייתה הביתה כל פעם שהגיעה לבקשו בטענה ש"ישלחו לה בדואר לאמא שלה".

בראשית שנת 2022 הגישה לקוחת המשרד תביעה להשבת תושבותה בביטוח לאומי באמצעות עורך דין אלירן בללי וההליך התנהל בדחיינות ועצלנות מצד מייצגי הביטוח לאומי – עד שנדחתה תביעתה בנימוקים קלושים בבית הדין האזורי לעבודה, בה התנהלה. לטענת הביטוח הלאומי, עצם העובדה שנערכו לתובעת מספר קטן של ביקורי בית בסמוך להגשת התביעה – והיא לא שהתה בכולם בבית (בחלקם שהתה), מעידים שהיא גרה בשטחים. בנוסף, התייחסו דו"חות הפעולה של הביקורים, שהוגשו אך ורק במועד קיום דיון ההוכחות לביה"ד (ולא בנספח לתצהיר הנתבע) לכך שאין לתובעת ולבתה הקטינה הרבה בגדים אצל אימה.

יוער שבתה של התובעת – לומדת באותו כפר בבי"ס ולביטוח לאומי נשלחה אסמכתא על לימודיה בבי"ס יסודי באותו כפר (ולא בשטחים).

לקוחת המשרד לא אמרה נואש והגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. ביה"ד לארצי לעבודה קיבל את כל טיעונינו: שאין בדו"חות הפעולה כל ראייה שכן הוגשו ללא תצהיר מאמת וללא שניתן לחקור את נציגי הביטוח הלאומי על הדו"ח בביה"ד האזורי; שביטוח לאומי מראש לא התייחסו לראיות המשמעותיות שהוצגו להם בדבר מגורים בתוך שטחי ישראל; ולבקשת בית הדין הארצי – מבלי שעו"ד אלירן בללי נדרש אפילו לטעון – הורה לעורך הדין שייצג את הביטוח הלאומי לבחון מחדש את תושבותה של לקוחת המשרד בביטוח לאומי, כתושבת ישראל, תוך 60 יום, בכפוף להצגת ראיות המעידות על מרכז חיים בארץ ובכך ביטל את פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה – וקיבל את הערעור.

עורך דין הגירה אלירן בללי מנוסה מאוד בייצוג בתיקים קשים של השבת תושבות בביטוח לאומי לאזרחי ותושבי ישראל שמעמדם בביטוח לאומי נשלל שלא כדין, מכיר את החומר המשפטי בנושא לעומקו ובעל הצלחות רבות בתחום זה של השבת מעמד בביטוח לאומי. מעמד בביטוח לאומי מאפשר לקבל שרותים בקופת חולים ולהיות מבוטח בביטוח לאומי בכלל, למקרה של מחלת עבודה למשל ועוד.

ניתוק או ביטול תושבות בביטוח לאומי – הצלחה כבירה בהפיכת פסק דין של ביה"ד האזורי לעבודה על-ידי ביה"ד הארצי לעבודה.

המוסד לביטוח לאומי נוקט בגישה של ניתוק או ביטול תושבות בביטוח לאומי שאינה קשורה במעמדו האזרחי של האדם, כשהוא אזרח ישראל למשל, בכל מקרה בו משוכנעים פקידי המוסד לביטוח לאומי שישנו אזרח ישראלי או תושב ישראלי שאינו מתגורר בפועל בתחומי מדינת ישראל – ובעיקר כאשר אותם אזרחים לכאורה מתגוררים בשטחים.

רבים מתושבי ישראל הערבים מתחתנים עם בני זוג בשטחים וחלקם בשל קושי חוקי לקדם הליך מדורג (למשל: כשבן הזוג הפלסטיני צעיר מהגיל 25 לנשים או 35 לגברים ואינו יכול חוקית לקדם מתן מעמד ישראלי כתוצאה מאיחוד משפחות שכן בקשתו תידחה על הסף) עוברים לגור בשטחים או גרים בנפרד ומבקרים אחד את השני/ה. לתושבי ישראל ערבים ממילא אין שום בעיה להכנס ולצאת מהשטחים לרוב מבחינה חוקית (אלא במקרים של סכנה בטחונית זמנית) ובמקרים רבים, מקום מגוריהם המקורי – סמוך מאוד לעיר גדולה בשטחים למשל, מה שמסייע לישראלים אלו לא לעבור לשטחים.

למרות זאת, נציגי המוסד לביטוח לאומי מתמידים בנסיונותיהם לשלול תושבות בביטוח לאומי בנימוק של "נשוי/אה לתושב שטחים וחושבים שאת/ה גר איתו". במקרה זה יש להגיש תביעה לקביעת תושבות בישראל או להשבת תושבות בביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה, באזור מגורי התובע/ת לטענתו/ה.

מקרה כזה הגיע למשל לייצוגי לאחר שנים רבות בו אזרחית ישראל מאחד מכפרי המשולש נשואה לתושב שטחים, ממנה יש לו ילדה אחת – והיא גרה באותו כפר אצל אימה, כדי לא לאבד את תושבותה בביטוח לאומי. נציגי ביטוח לאומי שללו את תושבותה בביטוח לאומי עוד בשנת 2017 אך סרבו לשלוח לה "מכתב", תוך הפנייתה הביתה כל פעם שהגיעה לבקשו בטענה ש"ישלחו לה בדואר לאמא שלה".

בראשית שנת 2022 הגישה לקוחת המשרד תביעה להשבת תושבותה בביטוח לאומי באמצעות עורך דין בללי וההליך התנהל בדחיינות ועצלנות מצד מייצגי הביטוח לאומי – עד שנדחתה תביעתה בנימוקים קלושים בבית הדין האזורי לעבודה, בה התנהלה. לטענת הביטוח הלאומי, עצם העובדה שנערכו לתובעת מספר קטן של ביקורי בית בסמוך להגשת התביעה – והיא לא שהתה בכולם בבית (בחלקם שהתה), מעידים שהיא גרה בשטחים. בנוסף, התייחסו דו"חות הפעולה של הביקורים, שהוגשו אך ורק במועד קיום דיון ההוכחות לביה"ד (ולא בנספח לתצהיר הנתבע) לכך שאין לתובעת ולבתה הקטינה הרבה בגדים אצל אימה. יוער שבתה של התובעת – לומדת באותו כפר בבי"ס ולביטוח לאומי נשלחה אסמכתא על לימודיה בבי"ס יסודי באותו כפר (ולא בשטחים).

לקוחת המשרד לא אמרה נואש והגישה ערעור לבית הדין הארצי לעבודה. ביה"ד לארצי לעבודה קיבל את כל טיעונינו: שאין בדו"חות הפעולה כל ראייה שכן הוגשו ללא תצהיר מאמת וללא שניתן לחקור את נציגי הביטוח הלאומי על הדו"ח בביה"ד האזורי; שביטוח לאומי מראש לא התייחסו לראיות המשמעותיות שהוצגו להם בדבר מגורים בתוך שטחי ישראל; ולבקשת בית הדין הארצי – מבלי שעו"ד אלירן בללי נדרש אפילו לטעון – הורה לעורך הדין שייצג את הביטוח הלאומי לבחון מחדש את תושבותה של לקוחת המשרד בביטוח לאומי, כתושבת ישראל, תוך 60 יום, בכפוף להצגת ראיות המעידות על מרכז חיים בארץ ובכך ביטל את פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה – וקיבל את הערעור.

בסופו של דבר, הלקוחה שלחה מספר מסמכים נוספים בודדים המעידים על מרכז חייה בארץ באמצעות עורך דין בללי לעורך הדין המייצג את הביטוח הלאומי ותוך כחודש וחצי – קיבלה תושבות חזרה בביטוח לאומי, כולל קופת חולים, תעודת זהות ישראלית, אפשרות להוצאת דרכון וכל הקשור בכך.

עורך דין אלירן בללי מנוסה מאוד בייצוג בתיקים קשים של השבת תושבות בביטוח לאומי לאזרחי ותושבי ישראל שמעמדם בביטוח לאומי נשלל שלא כדין, מכיר את החומר המשפטי בנושא לעומקו ובעל הצלחות רבות בתחום זה של השבת מעמד בביטוח לאומי. מעמד בביטוח לאומי מאפשר לקבל שרותים בקופת חולים ולהיות מבוטח בביטוח לאומי בכלל, למקרה של מחלת עבודה למשל ועוד.

Call Now Button