עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

כניסת אוקראינים לישראל

כניסת אוקראינים לישראל – לאחר פרוץ המלחמה באוקראינה במרץ 2022, עו"ד אלירן בללי ייצג בהצלחה במקרים רבים של מניעת כניסה לארץ של אזרחי אוקראינה והוא אף חתום על התקדים המשמעותי ביותר בתחום – שלאחריו קרס מתווה שרת הפנים באותה תקופה שמטרתו הייתה למנוע כניסת אוקראינים.

ישראל ואוקראינה חתומות על אמנה דו-צדדית הקובעת כניסה לאזרחי כל אחת מהן למדינה השנייה ללא צורך באשרת כניסה מוקדמת.

בפועל, בשל סמכותו הרחבה של שר הפנים לפי חוק הכניסה לישראל, אנשי ביקורת גבולות (שהם עובדי משרד הפנים) מוסמכים למנוע כניסה כמעט של כל אזרח בטענות חלשות ולא מנומקות, לרוב בהחלטות בנות שורה אחת. הנימוק האמיתי לאותן החלטות סרוב הוא לרוב "שיקולי הגירה בלתי-חוקית", מתוך הנחה שהמלחמה באוקראינה תוביל רבים מהמגיעים לארץ שלא לשוב לשם. המדיניות הזאת מתעלמת מהמתרחש בעולם הרחב, שם רבים מהאוקראינים שברחו לכלל המדינות המפותחות זכו לסיוע בתור פליטים או לכל הפחות מבקשי מקלט, קיבלו אשרת עבודה, מגורים וסיוע כלכלי (גם מארצם שלהם, למשל במעין קצבה לשכירות דירה בשנה הראשונה למלחמה לכל הפחות).

ברמה הפרקטית, מומלץ לכל אזרח אוקראיני המבקש להגיע לבקר בישראל להצטייד במספר דברים:

  • מזמין/ה ישראלי/ת – הכוונה היא לישראלי שמכיר את האוקראיני, בן משפחה/חבר וכיו"ב המצהיר שאותו אדם ישהה אצלו, או יהיה תחת השגחה כלשהי שלו.
  • כרטיס טיסה חזור ליעד ממנו הגיע – אם יש לאדם כרטיס חזור (שנרכש בכסף רב), קשה לאנשי ביקורת גבולות לטעון טענה לפיה אותו אדם אינו מתכוון לצאת מהארץ.
  • הסבר לסיבת שהותו בארץ, היכן יבקר, ממה יתקיים, היכן ילון וכיו"ב.
  • המנעות מפעילות מחשידה ברשתות חברתיות, כמו למשל להיות חבר בקבוצות לחיפוש עבודה בישראל.
  • ניתן להגיש בקשה מוקדמת להזמנת תייר לביקור בכפוף להפקדת ערבות (ייסקר במאמר נפרד).

מעבר לכל אלה, נקבע כבר בבתי-המשפט (במחוזי ואף בעליון) שאין לאסור כניסת אוקראינים לארץ באופן מוחלט – אך עיכובם עדיין נמשך ורבים מסורבים לכניסה לארץ מאחר ונמצא לגביהם מידע מחשיד (למשל: מגיעים לארץ ללא כרטיס חזור). עו"ד אלירן בללי ייצג בצורה מוצלחת בסרובי כניסה רבים של אוקראינים ויש חשיבות לייצוג זה – הגשת ערר מקצועי לביה"ד יכול שתשנה את ההחלטה ואותו אדם יאושר להכנס לארץ, לעתים בפסק דין ולעתים בפשרה הכוללת הפקדת ערבות כספית זמנית למשל.

Call Now Button