עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

ועדת מאוימים

טיפול בפלסטינים מול ועדת מאוימים של משרד הבטחון

ועדת מאוימים הינה ועדה של המנהל האזרחי בשטחי הגדה המערבית וחבל עזה שהוקמה מכח החלטת ממשלה ופועלת לפי נוהל מסודר של מתאם פעולות הממשלה בשטחים.

ועדת מאוימים מטרתה לתת סעד לתושבי שטחים שמצויים במצב ביניים שבו הם מאוימים בשטחים – על רקע חשד לשיתוף פעולה עם ישראל או סחר בקרקעות בשטחים עם ישראלים מצד אחד ומצד שני, לא יכולים כרגע מסיבות כאלה ואחרות לטפל בהסדרת מעמדם בארץ, המקרים הטיפוסיים בוועדת מאוימים הם כאלה:

  • שיתוף פעולה ב"דרג נמוך" עם כוחות הבטחון הישראלים תוך "שריפה מוקדמת" – הכוונה שהאדם לא מסר מספיק מידע (לדעת מערכת הבטחון) בשביל להעבירו למסלול שיקום מלא במנהלת השיקום של משרד הבטחון וכי בעתיד (לדעתם) יוכל לשוב לשטחים מבלי להפגע שם.
  • מקרה של אדם שניסה למכור קרקע שבבעלותו ליהודים.
  • מקרה של אדם שנחשד בשיתוף פעולה בשל קשר משפחתי לסייען מערכת בטחון מוכר או "מוחשד" ככזה כאמצעי לחץ על קרוב משפחתו, למשל אב/אח/בן דוד/ה סייען – כשאותו אדם נעצר בשטחים ומעונה קשות כדי ללחוץ על הסייען האמיתי לשוב לשטחים ולבוא על "עונשו".
  • אדם שעונה לאחת מההגדרות הקודמות אך לא יכול להסדיר שהייתו או מעמדו בישראל בדרך אחרת עקב עבר פלילי – שגורם לכך שמוטלת עליו "מניעה משטרתית לכניסה לארץ" (היתר ועדת מאוימים ניתן לקבל למרות מניעה) או שהוא נשוי לישראלית – אך נמצא מתחת לרף הגיל לגברים (35) להסדרת שהייה לכל הפחות בדרך של איחוד משפחות.

ועדת מאוימים מבקשת מלבד ראיון חקר קצר גם אסמכתאות כתובות למאוימות וברבים מהפעמים דוחה את הטענות כ"מזויפות" וכיו"ב, שכן היא נסמכת על מידע שמוסרים לה גופי הבטחון הישראלים שחלקם נסמכים באופן כמעט מוחלט על הנמסר להם ממנגנוני הבטחון הפלסטינים. לצערנו, בשל שחיתות רבה במערכת הפלסטינית, לעתים סכסוך משפחתי למשל שקשורים אליו עובדי מערכת הבטחון של הרשות הפלסטינית, יכול להוביל לרדיפה למשל כנגד אדם שסייע בכלל למערכת הבטחון הישראלית – עד לרמה שלא מקדמים את הסדרת שהייתו בארץ.

עו"ד אלירן בללי מנוסה ביותר בטיפול בתושבי שטחים המבקשים לקבל היתר שהייה בארץ דרך ועדת מאוימים – וגם בהעברתם למסלול שיקום או מכח בקשה הומניטרית אחרת, להסדרת שהייתם בדרך יציבה ונכונה יותר דרך הגוף האחראי על אשרות בארץ – משרד הפנים. חשוב לזכור שהמנדט של ועדת מאוימים הינו למתן היתרי שהייה זמניים בלבד – ואף אחד לא מקבל היתר "קבוע" מוועדת מאוימים, גם אם קיבל את אותו היתר 30 (!!!) שנה. עו"ד אלירן בללי אף הצליח בצורה תקדימית להכניס תושבי שטחים שגורשו ע"י ועדת מאוימים לארץ באמצעות הגשת עתירות דחופות ובאופן מיידי ובמקרה מסוים, אף מנע גירוש של אדם מאוים לרצועת עזה בצו מיידי

Call Now Button