עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

השבת תעודת זהות לאשה מוכה

על השבת תעודת זהות לאשה מוכה שקיבלה אותה בעבר מכח הליך מדורג שהופסק – בעוד שבקשתה ההומניטרית בשל אלימות בן זוג, הוגשה רק לאחר אלימות מבן זוג שני:

לקוחת המשרד פנתה לעו"ד אלירן בללי לייצוג במקרה מורכב מאוד, סרט טורקי אמיתי:

לקוחת המשרד שהעמוד הראשון לפסק דין בעניין ערעור שהגישה מצורף פה היא זרה מאתיופיה שהגיעה ארצה לפני מספר שנים. היא התחתנה עם אזרח ישראלי ואף קיבלה רשיון לישיבת ארעי, אשרה מסוג א/5, בהקשר הליך מדורג לקבלת מעמד מכח זוגיות עם ישראלי.

הלקוחה סבלה מהתעללות מאותו בן זוג שכללה כליאה בחדר בבית כשהוא הולך לעבודה, צעקות ודרישה כי תישן לעתים ברכב שלו כשהוא שוהה בבית – שכן גם עם אימו. היא עשתה החלטה ועזבה אותו לטובת אחר, אותו הכירה באמצעות רשת ה"פייסבוק". עם אותו אדם היא ניסתה לקדם הליך מדורג נוסף. הבעיה החלה שגם הישראלי השני החל מתעלל בה – מכה אותה מכות קשות מאוד.

לקוחת המשרד, כמגיעה ממדינת עולם שלישי לא מפותחת, לא ידעה שזה לא חוקי שבעל מכה אישה (במדינת ישראל). היא פשוט נשארה איתו בחוסר ברירה. בסופו של דבר – נכנסה להריון. את התינוק הראשון הפילה לאחר בעיטה שקיבלה בבטן. תוך כדי, עבדה לקוחת המשרד בנקיון. חברה מהעבודה, שהבחינה כי הפילה וכי היא נכנסה להריון שני – הסבירה לה כי במדינת ישראל אסור להכות נשים והיא פנתה למשטרה.

תוך כדי הריונה השני הוצאה למקלט לנשים מוכות. אותה עת היה בידה רשיון עובד זר, אשרת ב/1 – שהיא פחותה בערכה מאשרת א/5, שהיא תעודת זהות ישראלית לכל דבר (רק זמנית).

לקוחת המשרד פנתה לעו"ד בללי כשהיא שוהה במקלט לנשים מוכות; היא הגישה באמצעותו בקשה הומניטרית לפי נוהל מיוחד של רשות האוכלוסין וההגירה המכונה "נוהל נשים מוכות" (בשמו המלא: "נוהל הפסקת הליך מדורג כתוצאה מאלימות בן זוג ישראלי/ת"). ללקוחת המשרד הובטח עוד בעת הגשת הבקשה, שלאחר שתקיים ראיון הומניטרי – תחודש אשרתה והיא תוכל לעבוד.

לא כך היה – הלשכה הרלוונטית שם הוגשה הבקשה סרבה לחדש ללקוחת המשרד כל אשרה והיא נותרה במצב ביניים – בו היא מטופלת מצד אחד ברשויות הרווחה הישראליות ומצד שני חסרת מעמד ישראלי.

לקוחת המשרד הגישה באמצעות עו"ד בללי ערר לביה"ד לעררים. בערר הראשון, שהמשיך בעצמו לערעורים, נטען שתקבל תשובה עד חודש אוקטובר 2022 ולכן פסק ביה"ד כי הערר "התייתר". באותו הזמן, גילו כי ילדה הישראלי של לקוחת המשרד מאובחן על הרצף האוטיסטי וזכאי ל-100% נכות מביטוח לאומי – רק שלשם קבלת הקצבה הניתנת לישראלים עם נכות, אימו, לקוחת המשרד – זקוקה למעמד ישראלי (שכן ילד בן 3 לא יכול לקחת קצבה). רשות האוכלוסין טענה שלפיכך "הנסיבות השתנו" ודרשה אי-אילו מסמכים הנוגעים לאוטיזם של הילד – כולל באנגלית משום מה – ותירצה את איחורה בקבלת ההחלטה, באוטיזם המהווה "נסיבה חדשה" (כאילו שנסיבות חייה של לקוחת המשרד לא היו מספיק קשות).

לקוחת המשרד ועו"ד בללי לא אמרו נואש. הם הגישו ערר נוסף, שנדחה בטענה שצריך לאפשר שהות כלשהי למשרד הפנים לקבל החלטה חדשה. לאחר ששוב לא התקבלה החלטה לאחר כמה חודשים, הגישה לקוחת המשרד ערר נוסף לביה"ד. בצירוף לערר ביקשה, בעצת והכנת עו"ד אלירן בללי, "בקשה לצו ביניים" לחידוש אשרתה המקורית ב"מעמד הגבוה", תושבת ארעית – כלומר תעודת זהות ישראלית זמנית.

הבקשה נדחיתה. למרות כלל הנסיבות הקשות, סבר ביה"ד בשגגה שצריך לאפשר למשרד הפנים שהות נוספת. עו"ד אלירן בללי סבר שמדובר בטעות משפטית. אמנם, השבת מעמד ישראלי לחסרת מעמד מכח הליך מדורג הוא הליך נדיר מאוד, אך הנסיבות – מחדלה של רשות האוכלוסין וההגירה יחד עם מצבה האנושי הקשה של לקוחת המשרד, היטו לדעתו את הכף. עו"ד אלירן בללי הגיש בשם לקוחת המשרד ערעור על החלטת ביניים של ביה"ד לעררים הקרוי "רע"מ" – רשות ערעור מנהלית. יוער שערעור על החלטות ביניים הינו בעצמו הליך חריג מאוד שלרוב לא מתקבל.

ביהמ"ש המחוזי בירושלים, שם נדון הערעור של השבת תעודת זהות לאשה מוכה (שכן לקוחת המשרד הוכרחה להגיש ערר בירושלים – בטענה שמדובר ב"החלטת מטה" של רשות האוכלוסין וההגירה, המצוי בירושלים במשרד הפנים עצמו) – סבר שיש לקבל את הערעור במלואו והורה לחדש ללקוחת המשרד רשיון לישיבת ארעי, אשרת א/5 – באופן מיידי; בהחלטה תקדימית, נקבע שהנסיבות הקשות שבהן מצויה לקוחת המשרד, ביחד עם מחדליו של משרד הפנים, מחייבות השבת אשרה – שלא הייתה לה מיד קודם להגשת הבקשה ההומניטרית.

Call Now Button