עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

הסדרת מעמד בישראל לבעלי עבר פלילי

הסדרת מעמד בישראל לבעלי עבר פלילי

כפי שסקרתי במאמרים אחרים שלי, ישנן בסך הכל שתי דרכים מרכזיות להשיג מעמד ישראלי: האחת מכח שבות, כלומר לעמוד בתנאים של חוק השבות (יהודי/ה או קשר משפחתי עד דרגת הנכד לכזה/כזאת) ונישואין לאזרח או תושב קבע ישראלי.

בשני המקרים מחייבת רשות האוכלוסין וההגירה לספק "תעודת יושר" ממדינת המוצא של הזר כשהכוונה היא לתעודה מרשויות החוק באותה מדינה שהוא מגיע ממנה המעידה על העדר עבר פלילי.

למרות שנשמע על פניו שאם ישנו עבר פלילי למבקש הזר, אז הבקשה לעלייה או לאיחוד משפחות והזמנת בן זוג זר לא תאושר, ישנם מקרים בהם המניעה לא תהיה מכריעה במובן של שלילת הבקשה, למשל במקרה של עבירות תנועה או עבירות פעוטות אחרות. במקרה של עבירות פליליות רציניות במדינת המוצא, ניתן גם לבדוק אם אותו אדם הואשם והורשע באמת או שמא מדובר בהתנכלות של רשויות מדינתו (שכן לא כל המדינות "ישרות" כ"כ שאישום פלילי בהן מחייב שהאדם עבר את העבירה…).

עם זאת, במקרים בהם למבקש עבר פלילי מכביד הכולל ריצוי עונשי מאסר רבים, יתכן כי הדבר יביא לשלילת הבקשה לעלייה – או להשמתו של המבקש במעין "תקופת מבחן", במובן של מתן אשרת עובד זר כדי לבחון אם המבקש הפסיק לעסוק בפלילים. אותו דבר יתכן שיתרחש במקרה של הליך מדורג עם עבריין, אך כאן הזכות פחות "חזקה" מבחינת המבקש (הזכות לעלות כיהודי ארצה בטענה לנרדפות למשל בארץ המוצא – חזקה מאוד, לעומת הזכות לחיי משפחה לפי סעיף 7 לחוק האזרחות, שבהתאם לו מתנהל הליך מדורג לאיחוד משפחות של בני זוג הכוללים ישראלי/ת ולא ישראלי/ת – שכן הישראלי/ת יכולים לכאורה לעבור להתגורר עם הזר/ה במדינת המוצא שלו).

מקרה קשור אך שונה במקצת הינו במקרה בו נדרש איחוד משפחות של תושב שטחים יחד עם ישראלי/ת – שלתושב השטחים עבר פלילי בישראל. במקרים בהם מדובר בעבר מכביד ובעבירות משמעותיות, הדבר מוביל להשמת "מניעה משטרתית" או "מניעה פלילית" לכניסת המבקש לארץ, מה שמחייב פנייה להסרת המניעה – או בקשה מיוחדת למתן היתר למרות מניעה, מרשות האוכלוסין וההגירה. במקרים בהם העבר הפלילי מתמצה בעבירות שהייה בלתי-חוקית בארץ (שב"ח) או עבירות הקשורות בכך (למשל: זיוף תעודת זהות ישראלית מהעבר הרחוק, שכן גברים מהשטחים ממילא יכולים להגיש בקשה לאיחוד משפחות רק מעל גיל 35 – אם הם תושבי השטחים), ניתן לרוב לקבל היתר איחוד משפחות גם בהנתן אותו "עבר פלילי" כביכול.

עורך דין הגירה אלירן בללי מנוסה מאוד בייצוג זרים שיש להם עבר פלילי מול רשות האוכלוסין וההגירה – בהליכי איחוד משפחות, הזמנת בן זוג זר וגם סיוע בעלייה, במקרים בהם מדובר בעבר פלילי פשוט – ובעל הצלחות מרובות בתחום הסדרת מעמד/שהייה בישראל למרות קיומו של עבר פלילי.

Call Now Button