עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

הוראה למשרד הפנים להשיב ללקוח המשרד א/5

הוראה למשרד הפנים להשיב ללקוח המשרד א/5 – תושב ארעי שמשרד הפנים ניסה לשלול בשל טענות ל"ביגמיה" או פולגימיה.

לקוח המשרד פנה לעורך דין בללי מזמן וביקש סיוע בחידוש רשיון לישיבת ארעי, א/5, במסגרת הליך מדורג ישן שהוא מנהל. מדובר בתושב שטחים שקיבל א/5 לפני למעלה מ-20 שנה, טרם חיקוק הוראת השעה לחוק האזרחות ו"נתקע" במצב הזה עד היום.

משרד הפנים על שלל גורמיו טען כי לקוח המשרד קיים או מקיים אורח חיים פוליגמי – כלומר שהוא נשוי אקטיבית ליותר מאשה אחת ולכן הוא מסרב לחדש את אשרת לקוח המשרד ומבקש לסגור את בקשת ההליך המדורג. לקוח המשרד טען שאחת מגרושותיו רשמה על שמו שני ילדים שנולדו לאחר הגירושין מבלי שיש לו כל קשר אליהם ושהיא פשוט הציגה לפקיד הרישום בלידה בשטחים את ספח תעודת הזהות הישן שלה, שם היה כתוב שהיא נשואה ללקוח המשרד – כשהילדים האלה נולדו אחרי שהתגרש ממנה.

עו"ד בללי לא אמר נואש והגיש ערר פנימי אחר ערר פנימי לרשות האוכלוסין בלא הועיל. בהמשך גם הגיש לקוח המשרד ערר לבית הדין לעררים שנדחה. לקוח המשרד לא אמר נואש והגיש ערעור מנהלי לביהמ"ש המחוזי בירושלים.

הצדדים ניהלו דיון ארוך מאוד במונחים של בימ"ש מנהלי, של כשעתיים וחצי תוך שביהמ"ש חוזר מספר פעמים רב בדבריו על הטענה לפיה הוא סבור שיש לדחות את הערעור. עו"ד בללי לא אמר נואש והבהיר לביהמ"ש כי הוא סבור שלאחר בחינת העניין מהותית, לאחר הדיון, יחליט ביהמ"ש אחרת – ויקבל את הערעור. בסיום הדיון, התבקשה הפרקליטה שייצגה בתיק לשלוח לביהמ"ש את כל תיק ביהמ"ש ה"ישן", שבזמנו עתר לקוח המשרד לביהמ"ש העליון (כשעוד היה מטפל בסוגיות פעוטות כאלה) כנגד אי-קידום הליך איחוד משפחות שלו.

חג הפסח חלף וממש טרם ערב החג, הגישה הפרקליטה את התיק – שאישש את כל טענות לקוח המשרד. משרד הפנים ידעו הרבה לפני הנסיון לשלול את מעמדו של לקוח המשרד כי גרושתו רשמה על שמו ילדים ולכן לא היה מדובר בשום מידע חדש. בנסיבות, ביקש ביהמ"ש מהפרקליטות להודיע האם יעמדו על עמדתם לעניין אי-חידוש או שמא הם מסכימים לחדש אשרה מסוג א/5. ביהמ"ש בפועל נתן לפרקליטות ולמשרד הפנים רמז עבה מאוד שככל שהם לא יחדשו את האשרה הוא עלול לפסוק לרעתם.

בסופו של דבר, לאחר דין ודברים ארוך ב"תיווך" ביהמ"ש, נתן ביהמ"ש פסק דין – שבו השיב ללקוח המשרד את רשיונו לישיבת ארעי – אשרה א/5 למשך 9 חודשים עד בחינת בקשתו מחדש; תוך שמירת טענותינו לעניין מעמד קבע בבקשה נפרדת; ביטל את ההוצאות שנפסקו לחובת לקוח המשרד בהליך קודם – ופסק לחובת רשות האוכלוסין וההגירה לשלם ללקוח המשרד 8,000 ש"ח הוצאות.

עורך דין הגירה אלירן בללי מייצג בהצלחה במקרים מורכבים מאוד הנוגעים להליכי איחוד משפחות והזמנת בן זוג זר, גם כשהטענות העובדתיות כנגד מרשיו קיימות – הוא מצליח להסביר לביהמ"ש איך מבחינה משפטית, עליהם לפעול לטובת לקוחותיו ולתת להם היתרים ואשרות המגיעים להם.

Call Now Button