עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

בקשה לועדה הומניטרית לתושבי שטחים

לקוח המשרד פנה לעו"ד אלירן בללי בהקשר בקשה לועדה הומניטרית לתושבי שטחים; עו"ד אלירן בללי הגיש עבור הלקוח את הבקשה מפורטת לועדה ההומניטרית לתושבי שטחים להסדרת מעמדו בארץ מכח נישואיו לישראלית, אבהותו לילדים ישראלים – והעובדה שממגוון סיבות, הוא לא יכול לקיים הליך רגיל לאיחוד משפחות (הוא עוד אינו בן 35 למשל וגם לא יכול לספק מסמכים מארץ מוצאו, שכן הוא "מבוקש" בשטחים ע"י גופים עוינים למדינת ישראל).

לקוח המשרד הגיש את הבקשה ולא קיבל מענה בתחילה בתום המועד החוקי לתשובה הקבוע בחוק לבקשות מעין אלה, שמוגשות לועדה ההומניטרית לתושבי שטחים ברשות האוכלוסין וההגירה. בתחילה הגיש עתירת אי-מענה (לאחר חצי שנה של אי-מענה, שבמסגרתו שהה לקוח המשרד בארץ חוקית בהיתר אחר, קצוב בזמן) – ובמסגרתה ניתן מענה שלילי. לקוח המשרד פנה בעתירה נוספת כנגד רשות האוכלוסין וההגירה וקיבל צו ארעי (שהפך לצו ביניים) למניעת נקיטת צעדים לגירושו מהארץ או מעצרו בעבירת שהייה בלתי חוקית – בהקשר מגוריו עם אשתו וילדיו בישראל.

השופט המטפל בתיק לא נוטה לתת צווים כאלה. לא כל שופט מתרשם מסכנת חיים מיידית ככל שהדבר לא מוסבר לו בצורה ברורה – וגם כשהדבר מוסבר, לעתים הקביעה העובדתית של בית המשפט שונה משל אדם רגיל שאוטומטית ברגע שהוא שומע את צמד המלים "סכנת חיים", נדלקת לו "נורה" בראש והוא נוטה לתת לאותו אדם מספיק "קרדיט" שהוא אינו משקר.

צו ארעי/צו ביניים הוא החלטה באמצע הליך משפטי שמטרתה למנוע נזק בלתי-הפיך לצד המבקש, במקרה הזה: האופציה כי לקוח המשרד יגורש למותו עקב כליאה בעינויים בידי גורמים עוינים בשטחים.

שופטי בתי המשפט מורגלים בקבלת בקשות וטענות כאלה – ככל שהדבר לא מוסבר בצורה הנכונה – בצורה בה ברור לכל שההבדל בתיק בין חיים ומוות הוא מתן סעד זמני – במקרה הזה צו ארעי שהפך לצו ביניים (המדינה לא התנגדה לקיום הצו ולא הגישה בקשה בנדון) – בית המשפט לא יתן צו כזה.

עו"ד אלירן בללי מנוסה בטיפול במקרים מורכבים מאוד, בהם מתקיימת סכנה ממשית לחיי אדם מצד אחד – ומצד שני, הרשויות בישראל לא מסייעות לו למנוע ממנו סכנה להעצר למשל ולהיות מגורש. עו"ד אלירן בללי חתום על מספר תקדימים בתחום קבלת צווים זמניים למניעת תוצאות בלתי הפיכות; בכל המקרים, דובר באנשים שמצבם קשה מאוד ולא יכולים "להסתדר" בשום דרך אחרת, מלבד סיוע דרך בית משפט; בחלק גדול מהמקרים, מדובר באנשים שפנו לעורכי דין אחרים קודם לכן – ואותם עורכי דין לא סייעו להם למנוע סכנה שכזאת.

Call Now Button