עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

אשרת עבודה לספורטאים

אשרת עבודה לספורטאים

ספורטאים זרים המשחקים בקבוצות ספורט שונות בארץ מקבלים אשרת עבודה – להם ולמשפחתם, אך הדבר אינו אוטומטי ומצריך הגשת בקשה מסודרת לרשות האוכלוסין וההגירה, שעומדת בתנאים מסוימים.

השלב הראשון להעסקת שחקן זר הוא השגת מכתב המלצה להעסקת שחקן זר לקבוצה שמבקשת להעסיקו ממנהל הספורט במשרד התרבות והספורט. זהו תנאי מקדים להגשת בקשה עבור כל שחקן שהקבוצה מבקשת להעסיק. הבקשה להיתר לקבוצה כוללת:

  • טופס בקשה ממולא בכתב קריא;
  • אישור על הטופס מעו"ד או רו"ח שהוא אימות שנציג הקבוצה שחתם על הטופס – מוסמך לכך;
  • מכתב ההמלצה ממנהל הספורט;
  • מכתב הסבר מנומק על הצורך להעסיק שחקן זר – מומחה;
  • תדפיס מעודכן על הקבוצה מרשם החברות/העמותות

הבקשה מוגשת לשרות למעסיק – ברשות האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) – אגף מומחים.

חשוב להבין כי כל שחקן זר הינו "עובד מומחה" בהגדרת משרד הפנים, במובן ששכרו צריך להיות תואם את התנאים להעסקת עובד זר מומחה – ומדובר בשכר גבוה מהשכר הממוצע במשק באחוזים משתנים; ובנוסף, היא כוללת הפקדת ערבות עבור כל שחקן שמועסק בקבוצה שמבקשת להעסיק עובדים זרים, בעלות של אלפי שקלים (שמוחזרת ביציאת השחקן מהארץ).

לקבלת היתר עבור שחקן ספציפי יש להגיש בקשה נוספת, הפעם עבור אשרה-ויזה לשחקן עצמו. האשרה המתקבלת היא "ב/1 – עובד זר מומחה" וניתן לבקש ולקבל גם (ברוב המקרים), אשרה נלווית עבור משפחתו הגרעינית של השחקן (בן/ת זוג וילדים משותפים).. בקשה זו כוללת:

  • טופס בקשה אחר ממולא בכתב קריא;
  • אישור על הטופס מעו"ד או רו"ח שהוא אימות שנציג הקבוצה שחתם על הטופס – מוסמך לכך;
  • מכתב ההמלצה ממנהל הספורט – שכולל מעבר להמלצה הודעה שהשחקן המבוקש כישוריו מתאימים למשרה ובנוסף כי הקבוצה עומדת בתנאי ההתאחדות (של הספורט הרלוונטי) להעסקת אותו זר, למשל מבחינת מספר הזרים המשחקים באותה קבוצה (לכל ענף ובכל ליגה יש מספר שונה של זרים המותר להעסיק) ;
  • מכתב הסבר מנומק על הצורך להעסיק שחקן זר – מומחה כולל אסמכתאות לנסיונו של השחק;
  • תדפיס מעודכן על הקבוצה מרשם החברות/העמותות.

הבקשה נקלטת באגף ההיתרים ברשות האוכלוסין וההגירה ותוך 30 יום תודיע הרשות אם יש צורך בהשלמות מסמכים נוספות טרם אישור; חידוש ההיתר יעשה עד 60 יום טרם שהקבוצה המעסיקה תרצה לחדשו; ורשות האוכלוסין רשאית לדרוש המלצות ואישורים נוספים טרם אישור.

האישור לעבוד בארץ גם כשחקן זר מוגבל ל-63 חודשים – כבכל מקרה של עובד זר, אלא במקרים חריגים שתרומת השחקן רבה ומבוקש להשאירו מעבר לכך או במקרים בהם, לאור עבודה של שנים בארץ, מבקש אותו שחקן להסדיר מעמדו בארץ.

עו"ד אלירן בללי בעל נסיון רב בייצוג קבוצות ספורט ושחקנים זרים שנתקלו במצבים נוחים יותר ופחות בהקשר אשרת העבודה שלהם ויודע לייצגם מול רשות האוכלוסין וההגירה – משרד הפנים ומול בתי הדין לעררים, במקרה של בקשה שנדחית או בהקשר כניסה ויציאה מהארץ והוא בעל הצלחות רבות בתחום, במקרים מורכבים.

Call Now Button