עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

קבלת אזרחות ישראלית ללא יהודי

קבלת אזרחות ישראלית ללא יהודי /ה הנמצא/ת בזוגיות עם ישראלי/ת

סעיף 7 לחוק האזרחות הישראלי מגדיר חובה לתת מעמד ישראלי לבני זוגם הנשואים של ישראלים.

הדרך שבה פורש אותו סעיף בהמשך על ידי משרד הפנים (רשות האוכלוסין וההגירה) הישראלי כולל הענקת מעמד ישראלי של "אזרח" או "תושב קבע" לבני ובנות זוגם של ישראלים/ות מכח זוגיות, כולל לכאלה שאינם נשואים.

דרך הענקת המעמד הקבוע בישראל נעשית בהליך מדורג שניתן לקרוא עליו במאמר נוסף באתרי. ההליך המדורג בפועל כולל הגשת מסמכים, ראיונות וחידוש של אשרות זמניות עבור הזר בישראל משך כ-5 עד 7 שנים עד למתן מעמד קבוע ישראלי.

הדבר נכון לגבי זרים ככל שהם אינם תושבי הגדה המערבית – במקרה זה, יוכלו לקבל היתר איחוד משפחות בלבד בתחילה ומעל גיל מסוים (מעל גיל 35 לגברים ומעל 25 לנשים) ולאחר מכן יוכלו לקבל רשיון לישיבת ארעי אשרה א/5 – בחלוף 10 שנים מקבלת היתר איחוד משפחות ומעל גיל מסוים גם כן (40 לנשים, 50 לגברים).

סיום ההליך המדורג לרוב מתבטא במתן "תושבות קבע" ולא אזרחות עבור הזר הנמצא בזוגיות עם הישראלי ותלוי בהגשת בקשה מתאימה בבקשה לסיים את ההליך המדורג. כדי לקבל אזרחות ולא תושבות קבע נדרש הזר לעמוד בתנאי סעיף 5 לחוק האזרחות:

  1. הוא שוהה בישראל בעת הגשת הבקשה להתאזרחות;
  2. הוא שהה בישראל 3 מתוך 5 השנים האחרונות טרם הגשת הבקשה (סעיף שמתפרש במשרד הפנים כ-75% מכל שנה שבה שהה הזר/ה בהליך מדורג בפועל);
  3. השתקע בישראל או החליט להשתקע בה בעתיד (ויכול להוכיח זאת);
  4. יודע ברמה בסיסית עברית – סעיף קריטי, שכן ללא ידיעת עברית, לא ניתן להתאזרח (ויש שאלון בנושא);
  5. ויתר על אזרחותו הקודמת או יכול להוכיח כי יחדל להיות אזרח של מדינה אחרת לאחר שיקבל אזרחות ישראלית – ניתן להגיש בקשה חריגה לפטור;
  6. בעת מתן האזרחות יצהיר בפני בעל תפקיד ברשות האוכלוסין (לרוב מדרגת מנהל/ת לשכה ומעלה) כי יהיה אזרח נאמן למדינת ישראל (והאזרחות תקפה מעת מתן ההצהרה).

מכאן שכדי לקבל אזרחות ישראלית מכח זוגיות, לא מספיק לסיים הליך מדורג – צריך לשהות בישראל משך זמן מספיק מתוך כל זמן השהות בהליך מדורג לקבלת מעמד מכח זוגיות עם ישראלי/ת, לדעת עברית ולהיות מוכן לוותר על אזרחות זרה – או להסביר מדוע לא ניתן לוותר עליה. בנוסף, הדרך לקבלת אזרחות ישראלית בדרך זו חסומה הרמטית כמעט עבור תושבי הגדה המערבית (וחסומה עוד יותר עבור תושבי רצועת עזה לשעבר – שלא יכולים לפתוח תיק לאיחוד משפחות מבחינת חוק הוראת השעה לחוק האזרחות בהקשרם) אלא בהיתרים מיוחדים לפי סעיף 9 להוראת השעה לחוק האזרחות, שמאפשר לשר הפנים סמכות ליתן אפילו אזרחות לתושבי שטחים לשעבר – במקרה ויוכיחו תרומה מיוחדת ואינטרס חשוב במתן מעמד שכזה להם (סעיף סל שלרוב משמש בשיקום סייעני מערכת הבטחון.

Call Now Button