עורך דין הגירה | עורך דין הסדרת מעמד | אלירן בללי

הסדרת מעמד להורה או ילד ולא במסגרת נישואין

הסדרת מעמד להורה או ילד ולא במסגרת נישואין

רשות האוכלוסין וההגירה בבסיס אינה מאפשרת הסדרת מעמד של קרובים לאזרחי ישראל שאינם זכאי שבות ע"ב קשר משפחתי של הורות או ילדי הורים ישראלים שהתאזרחו לאחר שאותם ילדים נולדו. ילד שנולד בארץ לישראלי הינו ישראלי מכח לידה בהתאם לחוק האזרחות.

לכלל זה יש שני חריגים מרכזיים:

 • במסגרת הליך מדורג בין בני זוג – ישראלי/ת וזר/ה ניתן עד "להכניס" לתוך אותו הליך ילדים קטינים של הזר/ה עד גיל 18, כשלגיל הקטין בעת פתיחת הבקשה משמעות בפני עצמה. כדי להכניס קטין להליך הזר של אימו/אביו הזר יש לקבל את עמדת ההורה השני – אם הוא ישראלי/ת או לא, כלומר שהוא צריך להסכים שילדו יקבל מעמד ישראלי (אם הוא לא מסכים – לא ניתן לכלול את הקטין/ה בהליך) ומעל לגיל 14 נדרשת תעודת יושר ממדינת המוצא של הקטין. מעל לגיל 17.5 הכניסה להליך אינה "אוטומטית" גם בהנתן התנאים האלה (ההחלטה בעניין מועברת לראש מרחב ברשות האוכלוסין וההגירה, פקיד/ה רמת דרג מעל לרמת לשכת רשות האוכלוסין וההגירה המקומית). בסיומו של ההליך המדורג, גם לגבי קטין נלווה, ניתן להתאזרח במדינת ישראל (להגיע בעצם למעמד הישראלי בדרגה הגבוהה ביותר האפשרית).
 • החריג השני הוא הסדרת מעמד להורה קשיש בודד. לרוב מדובר במקרה בו זר/ה התאזרחו במדינת ישראל מכח הליך מדורג או למשל מכח שבות (כשההורה השני של אותו אדם יהודי והוריו התגרשו לפני עלייה לארץ); במקרה כזה ניתן להגיש בקשה הומניטרית מפורטת לשם הסדרת מעמד ההורה המבוגר, מגילאים מסוימים (אישה מעל 62, גבר מעל 64). מעבר לכך, לשם הגשת הבקשה נדרשים מסמכי סף בדומה להליך מדורג (למשל: תעודת יושר) ונדרשים תצהירים והוכחות שאותה הורה קשיש בודד בארץ ישיבתו הקודמת וכי אין אדם אחר שיכול לטפל בו בגילו המבוגר מלבד ילדו (בנו או בתו) הישראלים. האשרה הניתנת במסגרת נוהל הורה וקשיש ובודד הינה בהתאם לגילו של המוזמן/ת, בהנתן שההורה הקשיש והבודד עמד בשאר התנאים (לצעירים יותר ניתנת אשרת "ב/2 הורה קשיש" שלא מקנה אפשרות לעבוד בארץ, למבוגרים יותר ניתנת אשרת "ב/1 הורה קשיש" – המקבילה לאשרת עובד זר ובגיל מבוגר מאוד ניתן לקבל אשרה א/5, שהיא תעודת זהות זמנית – שמאפשרת לקבל שרותים בקופת חולים למשל).

עורך דין אלירן בללי מייצג במקרים מורכבים הקשורים בהסדרת מעמד ושהייה בארץ וייצג בהצלחה פונים רבים שרצו להשיג מעמד ישראלי עבור הורה קשיש ובודד שגר בחו"ל ואף כאלה שנמצאו בארץ קודם לכך; עו"ד אלירן בללי ייצג בהצלחה גם במקרים בהם במסגרת הליך מדורג התבקש להסדיר מעמד גם עבור ילדים מנישואים קודמים – ואותם ילדים הם היום אזרחי ישראל.

הסדרת מעמד להורה בישראל

 1. נוהל הורה קשיש ובודד: נוהל זה מאפשר לאזרח ישראלי להביא את הוריו הקשישים (62 ומעלה לאם, 64 ומעלה לאב) לישראל ולקבל עבורם מעמד של תושב ארעי. תנאים עיקריים:
  • הורה קשיש ובודד (ללא ילדים אחרים)
  • התחייבות כספית של הילד
  • ביטוח בריאות
  • בדיקות רפואיות
  • הוכחת קשר משפחתי
 2. איחוד משפחות: אזרח ישראלי או תושב קבע יכול להגיש בקשה לקבלת מעמד עבור בן/בת הזוג, ילדים (עד גיל 18) והורים. תנאים עיקריים:
  • נישואין/קשר זוגי מוכח
  • מגורים משותפים
  • ביטוח בריאות
  • בדיקות רפואיות
  • הוכחת קשר משפחתי
 3. אשרות עבודה: במקרים מסוימים, הורים יכולים לקבל אשרת עבודה בישראל. תנאים עיקריים:
  • מציאת מעסיק ישראלי
  • אישור עבודה ממשרד הכלכלה והתעשייה
  • ביטוח בריאות
  • בדיקות רפואיות
 4. מקרים חריגים: קיימות אפשרויות נוספות להסדרת מעמד במקרים חריגים, כמו מצב רפואי קשה, הומניטריים וכדומה.

מידע נוסף:

Call Now Button